Savjeti & novosti

Dana 20.12.2017. godine objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2018. godinu. Isto možete vidjeti ovdje.

  • Povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a na 300.000, 00 kuna,
  • Mogućnost odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih vozila namijenjenih osobnom prijevozu,  koja ne prelaze vrijednost od 400.000,00 kuna, kao i troškova u vezi sa istima,
  • Dohodak od samostalnih djelatnosti koje se mogu oporezivati u paušalnom iznosu, biti će moguće oporezivati u paušalnom iznosu do iznosa od 300.000,00 kuna ostvarenih primitaka godišnje,
  • Kod oporezivanja dohotka od samostalne djelatnosti po osnovu korištenja osobnih vozila za osobni prijevoz, 50% izdataka biti će porezno priznati trošak, ukoliko se po osnovu korištenja istih ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak.

Visina minimalne plaće za razdoblje 01.siječnja 2018. do 31.prosinca 2018. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.439,80 kuna.

Uredba je objavljena u “Narodnim novinama” broj 122/17., i stupa na snagu 01. siječnja 2018.

 

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 115/16.), koji stupa na snagu 01.07.2017. godine, ukida se pojam “mali obveznik fiskalizacije”,. Prema istome, porezni obveznici koji provode fiskalizaciju putem uvezene knjige računa, obavezni su od 01.07.2017. postupak fiskalizacije računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja. Uvezena knjiga računa, ovjerena u Poreznoj upravi koristiti će se ubuduće samo u slučaju kvara naplatnog uređaja ili zbog nemogućnosti uspostave internet veze sa Poreznom upravom.

Svo obveznici fiskalizaciji obavezni su od 01.07.2017. godine dostaviti podatke o poslovnim prostorima i proizvođaču/održavatelju programskog rješenja, koristeći elektronički servis Porezne uprave, e-Porezna (čl.19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom)

U Narodnim novinama broj 2/2017. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2017. godinu.

Iznosi osnovica iz ove Naredbe primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obaveznih osiguranja koji započinju sa primicima i s obavezom doprinosa za siječanj 2017. godine. Iznose osnovica možete naći ovdje

U Narodnim novinama 1/2017. od 2.1.2017. godine objavljeni su novi pravilnici, kao i pripadajući obrasci koji se odnose na poreznu reformu, a isti  stupaju na snagu sa danom 1.1.2017. godine.

Od 01.01.2017. godine stupaju na snagu izmjene Općeg poreznog zakona, prema kojem su banke dužne Poreznoj upravi dostavljati podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja i građana, uključivo i podatke o prometu tekućih računa i štednih uloga.

Prednje navedene podatke iz članka 114. Općeg poreznog zakona banke su dužne dostavljati mjesečno ili tromjesečno, kumulativno za razdoblje od 01.01. do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.

Porezna uprava je i do sada dobivala podatke o prometima po računima, od čega su bili izuzeti tekući računi i štedni ulozi

Prijedlozi Pravilnika i obrazaca koji se odnose na poreznu reformu dostupni su ovdje. Očekuje se da će isti biti objavljeni u Narodnim novinama 02.01.2017. godine.

Korisne poveznice