Savjeti & novosti

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 119/2020. (29.10.2020.), i stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kunu.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama 106/2019. (6.11.2019.), i stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Uredba je objavljena u “Narodnim novinama 109/2018. (05.12.2018.), i stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

U Narodnim novinama broj 61/2018. objavljen je Zakon o hrvatskoj poljoprivrednoj komori, kojim je definiran status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore.

Više o tome ovdje.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka počinje se primjenjivati 25. svibnja 2018. godine u svim država članicama EU i obvezujuća je.

Istom se u znatnoj mjeri povećavaju prava ispitanika – fizičkih osoba nad njihovim osobnim podacima. Suština ove uredbe ogleda se u tome što voditelj obrade, fizička i pravna osoba, tijela javne vlasti ili druga tijela koja određuju svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, a izvršitelj obrade te iste podatke obrađuje u ime voditelja obrade.

Drugim riječima, obaveza svakog voditelja obrade je  da poduzme sve potrebne mjere kako bio se osobni podaci koje on prikuplja, obrađuje i sprema učinili sigurnijim.

U Narodnim novinama br. 29/2018. od 28.03.2018. objavljen je Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kojim se utvrđuju  uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede, te povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Zakonom je definirana odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, te se utvrđuju nadležna tijela i nadzor u primjeni Zakona. Tekst Zakona  dostupan je ovdje.

 

Korisne poveznice